Privacy policy

                                         Personvernerklæring

1. Behandlingsansvarlig.

Ruchi Mishra er på vegne av Kamseen AS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger  som kan kontaktes på e-post kundeservice@kamseen.no

 2. Hvilke personopplysninger behandler vi.

 Vi samler personopplysninger av følgende kategorier:

 • kontaktinformasjonen til kunder
 • Betalingsopplysning, konto og fakturaopplysning.( ikke kontonummber og cvv kode)

 i) Når du handler hos kamseen.no vil vi samle inn og lagre følgende informasjonen:

 • Navn
 • epost adresse
 • Telefonnummber
 • Levering Adresse
 • kontonumber
 • fødselsdato(Valgfri).
 • IP adresse ( for å registrere bestillingen)
 • Kredittkortnumre oppbevares ikke hos oss, men hos vår betalingspartner stripe.
 • Konto- og betalingsopplysninger (ikke kortnummer og CVC-kode) og fakturainformasjon
 • Kredittkortnumre oppbevares ikke hos oss, men hos vår betalingspartner S Paypal,epay, klarna. Dette er for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering.
ii)  Når du ta kontakt med kundeservice( via chat, telefon, epost, sosial medier) eller under kundetilfredshets- eller markedsundersøkelser samler vi inn følgende informasjon om kunder:
Navn
 • Epost adresse
 • telefonummer
 • Ordrenummer

iii) Når du åpner nettsiden av kamseen.no på din nettleser samler vil følgende informasjon ved hjelp av cookies:

 • opplysninger om varer/tjenester du klikker eller søker på.
 • Kjøpshistorikk
 • IP-adresse, språkinnstillinger, geografisk informasjon om enheten og nettleserinnstillinger

 

3.  Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon, SMS og postutsendelser.

Vi samler inn og lagre informasjon

 • for å verifisere kontaktinformasjon og personinformasjon
 • for å levere varene til kunder.
 • for å sende faktura og levering beskjed av bestilt varene.
 • for å sende generelle tilbud og direktemarkedsføring.
 • for å oppfylle rettslig forpliktelser regnskapsføring, avgiftshåndtering, garanti og returhåndtering.

Vi lagrer i tillegg kjøpshistorikk og atferdsmønster på vår nettside, dvs. opplysninger om hvordan den enkelte kunde navigerer på siden.

 

4.  Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvern forordningens artikkel Art 6 (b).

Der du har samtykket vil det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Der du har samtykket til det benyttes kjøpshistorikk og adferdsmønster til å gi anbefalinger og reklame spesielt tilpasset deg som bruker. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til slik bruk.

5. Den Registrerts rettigheter:

 Rett til innsyn

Rett til retting

Rett til sletting

 Rett til begrensning

 I henhold til gjeldende personvernlovgivning den registrertert har rett til innsyn av innhentet opplysningene, Eksampler: Du har rett til å stille spørsmål om hva er formålet, hvilken opplysning har lagret, vil virksomheten utlevere opplysningene, hvem er i så fall mottakerne.

Du har rett til retting av opplysninger.

Du har rett til sletting dine personopplysninger men med unntak, retten til å kreve sletting gjelder ikke i tilfeller virksomheten har lagringsplikt etter lov(for eksampel bokføringsplikt)

Du rett til å protestere mot at personopplysningene dine behandles med unntak når personopplysningene er nødvendig for å utføre en avtale du har med oss, når det er pålagt i lov å behandle personopplysningene dine.

Du kan alltid motsette deg direkte markedsføring.

Alle brukere/kunder/registrerte av kamseen.no kan få informasjon gratis med unntakk av ubegrunnede krav eller urimelige krav.

Rett til klage til datatilsynet.

6. Databehandlersavtale

Vi selger/videreformidler ikke personopplysningene dine til andreselskaper men for å kunne utføre tjenester for oss andreselskaper kan bare få innsyn i opplysningene dersom det er nødvendig behandle avtalene for eksempel dele informasjon for betalingsparter, transportør og vi bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon med tredjepart. En tredjepart får kun innsyn i opplysningene hvis dette er nødvendig for å utføre bestemte tjenester for oss, slik at vi kan levere våre tjenester til deg. Relevante opplysninger som er nødvendig for å gjennomføre handelen deles med betalingspartner og transportør.

Andre selskaper som behandler opplysningene på vegne av den behandlingsansvarlige(Kamseen AS) definert som databehandlere, vi har nødvendig avtaler med følgende databehandler

 

Databehandler

Formål

Opplysninger som deles

 

Google

Overvåke salget i butikken og hvilke kilder kunden kommer fra.

- Alle ordre
- Produkter
- Kundeadferd på nettsiden
- Tracking av kilde (hvor kunden kommer fra)

 

Bring/Posten

levering

Kundenavn og adresse

 

 

 

 

 

Facebook
www.facebook.com

Annonser på Facebook

- Kundeadferd
- E-postadresse
- Lokasjon
- Ordre

 

Google
adwords.google.com

Annonser i Googles annonsenettverk

- Ordre
- E-postadresse

 

Trustpilot Inc
www.trustpilot.com/

Rating av kundeopplevelser

- E-postadresse
- OrdreID

 

7.  Oversikt over overføringsmekanismer

Overføring av opplysninger  til tredjeland 

Kamseen AS og samarbeidspartnere skal stortsett behandler personopplysninger innefor EU/EØS eller tredjeland som Europakommisjonen har anerkjent som har et tilstrekkelig nivå for vern av personopplysninger eller USA-Privacy shield.

Europakommisjonen har mandat til å ta en beslutning om at en tredjestat eller internasjonal organisasjon har et tilstrekkelig vernenivå (jf. personvernforordningen artikkel 45). Det vil si at staten har regler som ivaretar den registrertes rettigheter på en tilsvarende måte som land i EØS-området.

 8. Informationssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

9. Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser

Kundeservice@kamseen.no

 Kamseen AS

Marieroveien 11

4017, Stavanger

Norway.